NÁKUPNÝ KOŠÍK0

Spracovanie osobných údajov

  1. Týmto spoločnosti MONSEA s.r.o. vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v platnom znení neskorších predpisov.
  2. Spoločnosť MONSEA neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Spoločnosť MONSEA od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, e-mailová adresa.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Spoločnosť MONSEA je povinná zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Spoločnosť MONSEA, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim považuje za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Dáta nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa).

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov