Témy

Spýtajte sa odborníka


25-11-2010 Mariana Mokošová

Diagnostika celiakie zo vzorky krvi?

testy

Je možné diagnostikovať celiakiu zo vzorky krvi?

Diagnostika celiakie pozostáva z dvoch krokov. Prvým je odhalenie protilátok najlepšie triedy IgA proti tkanivovej transglutamináze (Celiatik test) a druhým je črevná biopsia. Protilátky sa dajú zistiť jedine zo vzorky krvi.